Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkusega seotud teemad (majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaalased) on LSAB ja meie omanike jaoks väga olulised.

LSAB töötab välja uuenduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi nii oma ettevõttes kui ka meie klientide tootmisprotsessides. Meil on ainulaadne võimalus mõjutada protsessi alates hetkest, kui palk saeveskisse siseneb, teras sulatustehasest saabub ja viimaks ringlussevõttu jõuab. Meie klientide tööstused on jätkusuutlikkuse seisukohast strateegilise tähtsusega. Puit ja tselluloos on vajalikud tulevase jätkusuutliku materjalivaru jaoks ning inseneritööstuses toimunud tootmisrevolutsioon avaldab tohutut mõju materjali- ja energiakasutusele.

LSAB-s keskendume kolmele valdkonnale:

Keskkond

• Peame vähendama oma keskkonnamõju kõigil tasanditel.
• Peame tagama, et meie toodete valmistamiseks kulub nii vähe energiat ja toorainet kui võimalik.
• Mõõdame ja jälgime oma CO2 jalajälge ja töötame selle vähendamise nimel.
• Kõiki meie jäätmeid sorteerivad ja kõrvaldavad sertifitseeritud ringlussevõtu ettevõtted.


Töötajad

• Jälgime pidevalt oma töötajate seisundit ja töötame ennetavalt, et kaotada tööõnnetused täielikult.
• Sooline võrdõiguslikkus ja mitmekesisus on meile olulised.


Toimimisjuhend

• Järgime kõigil tasanditel oma omaniku Latour-i toimimisjuhendit.


Solvatten

Solvatten on Rootsis leiutis, mis aitab perekondadel puhastada vett. Ligikaudu miljardil inimesel puudub ligipääs puhtale veele ja elektrile. See tähendab iga seitsmendat inimest. Neil kulub iga päev vee keetmiseks ja puhastamiseks vajalike vahendite hankimisele 4–5 tundi. Ligipääs puhtale veele kodus annab inimestele rohkem aega käia tööl või koolis, et end vaesusest välja murda.

Meie omanik Latour alustas koostööd Rootsi Solvatteniga 2018. aastal. Latouri ettevõtted teevad Solvattenile rahalisi annetusi. Näiteks selle asemel, et töötajatele jõulukinkide teha, annetatakse see summa, mis muidu oleks kinkide peale kulunud. Alates 2018. aastast on Latouri kontsern kogunud üle kahe miljoni rootsi krooni otse Solvatteni konteinerite jaoks, mis transporditakse pooleliolevatele projektidele Burkina Fasos ja Ugandas. Latouri eesmärk on kolme aastaga jõuda 3000 pereni ehk ligikaudu 24 000 inimeseni.

Loe Solvatteni kohta siit!

Top